Villamos biztonságtechnika munkatársai és értékei védelméért

Villám-, érintés-, tűz- és robbanásvédelem egy kézben.

Vigyázzon munkatársaira és vállalkozása értékeire, és tudja megbízható kezekben villamos hálózatának biztonságtechnikai kérdéseit! Csapatunk a villámvédelemben, érintésvédelemben, tűzvédelemben és robbanásvédelemben hőkamerás diagnosztikával és más modern, professzionális megoldásokkal ad megbízható partnerséget ebben.

Közintézmények

Irodaházak

Üzletek

Gyárak

Társasházak

Szállodák

Bankok

Logisztikai központok

Érintésvédelem
Az érintésvédelmi felülvizsgálattal célunk, hogy kiszűrjük és megelőzzük a villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket. Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését az aktuális rendelet (40/2017.XII.4. NGM) szerint végezzük. A felülvizsgálat során jegyzőkönyvet készítünk, mely a feltárt hibákat tartalmazza, valamint ezen hibák elhárítására is teszünk javaslatokat és kínálunk megoldásokat.
Robbanásvédelem (ATEX)
Célunk a robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálatával, hogy kizárjuk a különböző robbanásveszélyes gyújtóforrásokat, amelyek robbanást okozhatnak. A robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálatát az Országos Tűzvédelmi szabályzat aktuális előírásai szerint végezzük. A vizsgálat során a robbanásbiztos gyártmányok helyszíni szakszerű és szabványos szerelését ellenőrizzük. A felülvizsgálat során dokumentációt készítünk, mely a feltárt nem megfelelőségeket tartalmazza és a nem megfelelőségek elhárítására teszünk javaslatokat és kínálunk megoldásokat.

Bízza ránk a teljes folyamatot

Kapcsolatfelvétel

Villamossági hálózatának vizsgálata

Eszközeinek és berendezéseinek vizsgálata

Villamos biztonságtechnikai előírások alapján javaslattétel

Felmerülő módosítások, javítások végrehajtása

Karbantartás

A legfontosabb kérdések a villámvédelemben

A villámvédelemmel kapcsolatban:

Villámvédelem tekintetében lefedjük az egész spektrumot a tervezéstől kezdve a külső, belső villámvédelmi rendszer kivitelezésen át a felülvizsgálatig bezárólag.  A tervezés és felhasznált anyag tekintetében a legmagasabb minőségre törekszünk a DEHN SE termékeit használjuk a mindenki számára optimális és költséghatékony kivitelezés során. PRTT megoldásai az emberélet, eszköz, objektum védelmet helyezik fő fókuszba a gördülékeny katasztrófa védelemi bejárás mellett a megrendelőink számára.

Célunk a villámvédelmi rendszer tervezésével, hogy az építményre telepítendő külső és belső villámvédelmi rendszer, villámcsapás esetén megakadályozza mérsékelje a villámlás káros hatásait.

Alapvetően az emberi életre gyakorolt káros hatás, a tűzveszély és az anyagi kár elkerülése a fő cél, a berendezések védelme mellett.

Külső és belső villámvédelmi rendszerek tervezése során a DEHN support Toolbox rendszerét használjuk, mely teljesen lefedi az MSZ EN 62305-x szabványsorozat követelményeit. A rendszer segítségével kockázatelemzést végzünk, kiszámoljuk a veszélyes megközelítési távolságot, meghatározzuk a felfogó rudak hosszát és minimális földelő méreteket. Belső villámvédelemi rendszer feladata az épületek vagy berendezések belsejében a villám másodlagos hatásai következtében keletkező károk megelőzése, mérséklése. Komplett túlfeszültség védelmi rendszer tervezése és méretezése.

A külső és belső villámvédelmi tervezés során egy komplett tervet kapunk, mely tartalmazza az összes villámvédelmi eszközt. Figyelembe vesszük az épület mikrokörnyezetét és megvalósítási tanulmányt végzünk.

Gyakran találkozunk olyan megkereséssel, hogy megbíznak egy tervező céget a villámvédelmi rendszer tervezésével és a terv elkészülte után keresnek egy kivitelező céget a telepítéshez. Zöld mezős beruházás esetében ez a folyamat jól működik, de már meglévő épület esetében felmerülhetnek nehézségek. 
Alapvetően a terv jó, csak a tervező sokszor nem veszi figyelembe az épület, objektum mikrokörnyezetét. Megvalósítási tanulmányt nem végez és ezért sok esetben nagyon nehezen megvalósítható vagy indokolatlanul magas járulékos költséggel jár a projekt.

Mi komplett villámvédelmi megoldást nyújtunk egy kézből. A külső és belső villámvédelmi rendszerek tervezésétől kezdve a védelmi rendszerek kivitelezésig és felülvizsgálatáig befejezve.

Korábban telepített villámvédelmi rendszerek esetében a felülvizsgálatok során feltárt nem megfelelőségekre akció tervet álltunk össze és ezek alapján helyreállítjuk és validáljuk a rendszert.

A túlfeszültség védelmi készülékek megvédik az elektromos rendszereket és eszközöket a villám másodlagos hatásai, úgymint túl magas feszültség által okozott károktól.

A megjelenő túlfeszültségeket olyan szintre korlátozza, amelyek már nem okozhatnak meghibásodásokat. Ezért a külső villámvédelem önmagában nem elég az ilyen jellegű zavarok kiküszöbölésére, mivel a fellépő túlfeszültségek széles energia, feszültség és frekvencia spektruma miatt az egész épületre, objektumra kiterjedő, egymásra épülő komplett külső és belső villámvédelmi rendszert kell kialakítani.

Célunk a villámvédelmi felülvizsgálattal, hogy megvizsgáljuk az építmény villámvédelmi rendszerének megfelelőségét, ami a villámcsapás esetén segít megakadályozni, mérsékelni a villámlás káros hatásait. Alapvetően az emberi életre gyakorolt káros hatás, tűzveszély és az anyagi kár elkerülése a fő cél.

A villámvédelmi felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi szabályzat aktuális előírásai szerint végezzük. Villámvédelmi tervezést és felülvizsgálatot két kategóriára osztjuk: NORMA szerinti (MSZ EN 62305) és NEM Norma (MSZ 274 korábbi tervezés, mint az előíró rendelet).

Igen. A felülvizsgálat során dokumentációt készítünk, mely a feltárt nem megfelelőségeket tartalmazza és a nem megfelelőségek elhárítására teszünk javaslatokat és kínálunk megoldásokat. Igény szerint villámvédelmi tervet készítünk és kivitelezést vállalunk.

Általánosságban elmondható, hogy létesítést követően, átadás előtt az első felülvizsgálatot, a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt érdemes villámvédelmi vizsgálatot elvégezni. Ezen felül a villámvédelmi vizsgálatot az építmény átalakítását, bővítését és különleges eseményt követően is szükséges elvégezni.

Ezen felül időszakos felülvizsgálatra a robbanásveszélyes épületek esetén 3 évente, egyéb épületek esetében pedig 6 évente van szükség.

Alapvetően minden vállalkozásnak kötelező: gyáraknak, üzemeknek, erőműveknek, irodaházaknak, bevásárlóközpontoknak, közintézményeknek, iskoláknak, kórházaknak.

Ezen felül időszakos felülvizsgálatra a robbanásveszélyes épületek esetén 3 évente, egyéb épületek esetében pedig 6 évente van szükség.

Az érintésvédelemmel kapcsolatban:

Az érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzését az aktuális rendelet (40/2017.XII.4. NGM) szerint végezzük. A felülvizsgálat során jegyzőkönyvet készítünk, mely a feltárt hibákat tartalmazza és ezen hibák elhárítására teszünk javaslatokat és kínálunk megoldásokat.

Jogkövető módon az aktuális törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. A szankciók, büntetések, fokozott ellenőrzések elkerülése mellett a mai világban az Első a Biztonság „safety first” irányelv már nem csak ajánlás, hanem kötelező érvényű minden felelős üzemeltetőnek.

Új berendezés, vagy villamos kivitelezés létesítésekor, bővítésekor, átalakításakor a munka befejezése után, még a használatba vétel előtt, utána időszakosan.

érvényű minden felelős üzemeltetőnek.

Üzembe helyezés után alapvetően 3 évente szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatot elvégezni időszakosan. Évente kéziszerszámok felülvizsgálata: üzemközben áthelyezhető és hordozható villamos kisgépeken, elektromos kéziszerszámokon, hosszabbítókon

Alapvetően minden vállalkozásnak, cégnek, intézménynek szükséges, ahol elektromos berendezéssel találkozunk: gyáraknak, üzemeknek, erőműveknek, logisztikai központoknak, üzleteknek, irodaházaknak, bevásárló központoknak, bankoknak, közintézményeknek, iskoláknak, kórházaknak, hivataloknak, orvosi rendelőknek, társasházaknak, lakásoknak, lakóparkoknak.

A tűzvédelemmel kapcsolatban:

Az Erősáramú berendezések villamos tűzvédelmi felülvizsgálatát az Országos Tűzvédelmi szabályzat aktuális előírásai szerint végezzük. A helységek jellegét, tűzveszélyességi osztályát és megfelelő szerelését, illetve állag romlást ellenőrizzük.

Ezen felül időszakos felülvizsgálatra a robbanásveszélyes épületek esetén 3 évente, egyéb épületek esetében pedig 6 évente van szükség.

A felülvizsgálat során a villamos berendezésekben feltárjuk a hibákat, dokumentációt készítünk, mely a feltárt nem megfelelőségeket tartalmazza és a nem megfelelőségek elhárítására teszünk javaslatokat és kínálunk megoldásokat, illetőleg azonnali intézkedéssel megelőzzük a veszélyes berendezések további üzemelését.

 

Ezen felül időszakos felülvizsgálatra a robbanásveszélyes épületek esetén 3 évente, egyéb épületek esetében pedig 6 évente van szükség.

Alapvetően a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat magába foglalja az érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatot, amely 3 évente szükséges. Robbanásveszélyes osztályba tartozó helyiségekben 3 évenként kötelező.

Ezen felül időszakos felülvizsgálatra a robbanásveszélyes épületek esetén 3 évente, egyéb épületek esetében pedig 6 évente van szükség.

Alapvetően minden vállalkozásnak, az érintésvédelmi ellenőrzéssel együtt: cégnek, intézménynek szükséges, ahol elektromos berendezéssel találkozunk: gyáraknak, üzemeknek, erőműveknek, logisztikai központoknak, üzleteknek, irodaházaknak, bevásárló központoknak, bankoknak, közintézményeknek, iskoláknak, kórházaknak, hivataloknak, orvosi rendelőknek, társasházaknak, lakásoknak, lakóparkoknak.

A robbanásvédelemmel kapcsolatban:

A robbanásveszélyt a robbanásveszélyes gáz, gőz és porok veszélyes mértékű jelenléte okozza a levegőben. A hatástalan szellőzés vagy elszívás esetén, ha nem megfelelő robbanásbiztos villamos berendezésekkel szerelték a veszélyes területet, akkor állandó gyújtóforrással számolhatunk, amely közvetlen robbanás veszélyt jelent. 

A robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálatát az Országos Tűzvédelmi szabályzat aktuális előírásai szerint végezzük. 
A vizsgálat során a robbanásbiztos gyártmányok helyszíni szakszerű és szabványos szerelését ellenőrizzük. A vizsgálathoz szükségesek a helyszínen megtalálható robbanásveszélyes anyagoknak, a helyszín tűzveszélyességi jellemzőinek és a környezet villamos besorolásának a definiálása.

A felülvizsgálat során dokumentációt készítünk, mely a feltárt hibákat tartalmazza és ezen hibák elhárítására teszünk javaslatokat és kínálunk megoldásokat.

A vizsgálat során a robbanásbiztos gyártmányok helyszíni szakszerű és szabványos szerelését ellenőrizzük. A vizsgálathoz szükségesek a helyszínen megtalálható robbanásveszélyes anyagoknak, a helyszín tűzveszélyességi jellemzőinek és a környezet villamos besorolásának a definiálása.

Az első felülvizsgálatot az üzembe helyezés előtt kötelező elvégezni, utána 3 évente a jogszabályban foglaltak szerint.

A vizsgálat során a robbanásbiztos gyártmányok helyszíni szakszerű és szabványos szerelését ellenőrizzük. A vizsgálathoz szükségesek a helyszínen megtalálható robbanásveszélyes anyagoknak, a helyszín tűzveszélyességi jellemzőinek és a környezet villamos besorolásának a definiálása.

Bemutatjuk referenciáinkat

Villámvédelem

Alpine elektronikai gyártó cég

Villámvédelem

Fővárosi vízművek

Villamos biztonságtechnika

Naperőmű

Villámvédelem

Detki mezőgazdasági cég

Miért válasszon bennünket?

Kiemelkedő szakértelem

Teljes körű szolgáltatások

A megelőzésben hiszünk

Rugalmasság és ügyfélközpontúság

24/7 villamos üzemviteli ügyelet

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ha szeretné, hogy hosszú távon megbízható partnerek legyünk villamossági hálózatainak és eszközeinek működésében, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap kitöltésével, vagy elérhetőségeink egyikén!

Mi az űrlap elküldése után 24 órán belül válaszolunk önnek.
A felmérés és az árajánlat adás ingyenes!

PRT Technology Kft.

Budapesti irodánk

1124 Budapest Mártonhegyi út 58/d

Székhelyünk

3232 Gyöngyös, Hegyalja út 46.